Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA 

TANZİMAT DÖNEMİNDEN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNA KADAR BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN YAYILMASI ve FARMAKOLOJİ

Prof.Dr.Elisabeth FRIERSON

26 Kasım 2014