KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ VE KLİNİK ARAŞTIRMA BAŞVURU DOSYALARININ ETİK KURULLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ KURSU

28-29 MART 2015