Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

 

“El-Kânûn Fi't-Tıbb'ın 1000. Yılı”

Prof.Dr. Hayrani ALTINTAŞ
Prof.Dr. Esin KAHYA
Doç.Dr. Ahmet ACIDUMAN
Doç.Dr. Hasan Basri ÇAKMAK

 

30 OCAK 2015