İLETİŞİM

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Deontoloji-Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye Ankara

Tel +90 (312) 305 10 98
Fax +90 (312) 310 05 80
E-posta deontoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.deontoloji.hacettepe.edu.tr