ANA SAYFA

Anabilim Dalı Başkanımızın Mesajı

Tarihsel olarak bilimsel bilginin üretildiği en önemli kurumlardan biri olan üniversitelerin temel işlevi üretilen bu bilgiyi öğretme ve yaymadır. Bilimsel araştırma, meslek eğitimi ve kültür aktarımı, üniversite nitelemesini hak etmenin üç işlevidir ve bu işlevlerin eş zamanlı olarak yerine getirilebilmesi gerekir.


Tıp fakültesinden mezun olan her hekimin öncelikle, bilinen bilginin ötesinde, olaylara yeni ve alternatif yaklaşımlar sunabilen, derinlemesine tarihi ve felsefi tartışmalar yapabilen aydın kimliğine sahip olması beklenir. Bu anlamda yetişmiş aydın kimlikli hekim; içinde yaşadığı toplumun sorunlarını izlemek, tahlil etmek ve bilimsel bakış açısı ve sorumluluk bilinci ile kendi görüşlerini oluşturmak durumundadır.


Bugün bilimsel tıp eskisine göre daha çok eleştiriliyor ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz duygular toplumda hızla yaygınlaşıyor. Peki, bu durumda yapılması gereken nedir? İşe tıp fakültesi öğrencisinden başlamak iyi bir başlangıç olabilir çünkü her şeyi başlangıcı belirler. Anabilim dalımız tarafından verilen mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları ile amaçlanan, iyi hekimliğin olmazsa olmazları arasında tanımlanan, “hekimliğin profesyonel ve etik değerlerinin” kişiye kazandırılmasıdır. Meslek kimliği bilinci kazandırılmış, iletişimde ve insan ilişkilerinde başarılı, bilimsel ve teknik donanımı yanında meslek etiği açısından da donanmış, toplumunun sağlık sorunlarına duyarlı bir hekim yetiştirmek tıp fakültelerinin öncelikli hedefi olmak durumundadır. Hekim adayına uğraşı tanıtılırken, onda "kimlik kaygısı" ve "sorumluluk bilinci", "meslek bilinci" yaratılmalıdır. Hekim adayı mesleki kimliğinin nasıl biçimlendiğini görerek, kendi rolünü daha gerçekçi ve geniş açıdan algılayarak, tıbbı değerlendirebilmelidir.


Hastalık bir süreçtir ve bu süreçte "sorun çözme" yöntemlerinin nasıl kullanıldığı, metodolojik düşünme yeteneğinin varlığı önemlidir. Toplum, hekimlerden sadece belirli bir düzeyde tıp bilgisine ve becerisine sahip olmasını beklemez, bunun yanı sıra hekim kimliğine uygun olduğu kabul edilmiş bazı moral değerleri de sergilemesini bekler. Hekimlik sanatının öğretildiği tıp fakülteleri hekimlik kimliğinin kazanılmasında son derece etkili kurumlardır.


Modern sağlık hizmetleri, karmaşık ve çok boyutlu etik ikilemlerin doğmasına yol açmıştır. Hekimler bu ikilemleri yetkin biçimde çözümlemek için çoğunlukla hazırlıksızdır. Fakültemizde tıp etiği eğitimi özellikle hekim adaylarının ve hekimlerin etik anlayışlarını ve uygulamalarını güçlendirmek ve bu ikilemlere ahlaki çözümler sağlayacak araçlar sunmak üzere yapılandırılmıştır. Tıp etiği eğitiminde hedef, bireysel etik düşünmeyi ve ekip ortamında tartışmayı geliştiren birçok olguyu etkin biçimde ve tıp etiğinin metodolojisine uygun olarak çözme başarısını kazandırmak; etik sorunlar yasal ya da ahlaki ilkelerin ihlaline dönüşmeden çözüm bulma becerisini geliştirmek; doğal süreç içinde kazanılan ahlaki duyarlılığı, ahlaki bilinç biçimine dönüştürerek, eylemlerin bu bilinçle gerçekleştirilmesini; etik ilke ve değerlerin klinik uygulamalarda etkin biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Bölümümüz bu anlayışla temel tıp etiği eğitimi ve klinik etik eğitiminin yanı sıra, Sürekli Tıp Eğitimi için de zorunlu ve isteğe bağlı kurs, seminer ve konferanslar ile eğitim çalışmalarına devam etmektedir.


Eğitim çalışmaları yanı sıra, Üniversitemizin Etik Kurullarına (Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu, Akademik Etik Kurul, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu) verdiğimiz katkı ve rehberlik devam etmektedir.

Ayrıca Üniversitemiz “Biyoetik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi” aracılığıyla biyoetik alanına ulusal ve uluslararası katkılar sürdürülmektedir.

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

 

DUYURULAR

 • 2022-2023 Akademik Yılı Güz Döneminde yürütülen SBE 601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği Dersi Sınavı Hakkında Bilgilendirme:

  Sevgili Öğrenciler,

  4 Ocak 2023 tarihinde saat 15:30'da 2. ara sınav yapılacaktır.

  Daha önce duyurulduğu üzere sınav sorumluluk üniteleri Modül 8-14 'dür.

  Sınav yerleri alfabetik isim sırasına göre ayrılmıştır.

  Sınav Tıp Fakültesi binasında yer alan Mor ve Kırmızı Amfi'de yapılacaktır.

  İsimleri (soy isim değil) A-H arası olanlar Mor Amfi, İ-Z arasında olanlar Kırmızı Amfi'de sınava gireceklerdir.

  Sınav listeleri sınav günü saat:15:00'de amfilerin kapılarına asılacaktır.

  Sınavdan 15 dakika önce Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci kimlik belgeniz veya TC kimlik kartınız ile sınav yerinde hazır bulununuz.

  Duyurular Enstitüye vermiş olduğunuz e posta adreslerinize de gönderilmektedir.

  Aynı zamanda ders materyallerinin bulunduğu sistemde duyurular sekmesinden de mesajları takip edebilirsiniz.

  Sınav sonuçları da bu şekilde duyurulmaktadır.

  İyi çalışmalar dileriz.
 • GÜNCELLEME: 2022-2023 Akademik Yılı Güz Döneminde yürütülen SBE 601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği Dersinin sınav tarih ve saatleri belirlenmiştir. Belirlenen sınav gün ve saatleri aşağıdadır. Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.
  1. ARA SINAV: 16 Kasım 2022 saat 14:00
  2. ARA SINAV: 04 Ocak 2023 saat 15.30
  FİNAL SINAV tarih ve saati 18 Ocak 2023 saat 15.30 olarak belirlenmiştir.
 • “UNESCO Biyoetik ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin 19 Ekim 2005 tarihinde kabul edilmesi nedeni ile 19 Ekim günü kutlanan Dünya Biyoetik Günü, 2016 yılından bu yana her yıl kutlanmaya devam edilmektedir. Bu yıl yine 19 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik için, her ülkenin Uluslararası UNESCO Biyoetik Ağı Birimleri tarafından bilimsel programlar oluşturulmaktadır. İlk olarak 2016 yılında “İnsan onuru ve insan hakları” teması ile kutlanan Dünya Biyoetik Günü, UNESCO ağı içindeki seksenden fazla birimin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu yılın teması  “Sosyal Sorumluluk ve Sağlık” olarak belirlenmiştir.
  Dünya Biyoetik Günü, Türkiye’de 3. kez, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı tarafından 1 Aralık 2016 tarihinde bünyesinde kurulmuş olan UNESCO Uluslararası Biyoetik Ağı Türkiye Birimi ve ve Hacettepe Üniversitesi Biyoetik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile bir etkinlikle kutlanmıştır. 19 Ekim 2022 Çarşamba günü Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Kültür Merkezi Kırmızı Salonunda saat 12.30-14.00 arasında gerçekleşen etkinliğimizde: Prof.Dr. Nüket Örnek Büken Başkanlığında , Doç.Dr. Önder İlgili “Sosyal Sorumuluk ve Etik” , Doç.Dr. Meral Demirören “Üniversiteler ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği”, İncenur Samur ve Taylan Göçer adlı öğrencilerimiz de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında tamamladıkları projelerini paylaşmışlardır. 


 • 2022-2023 Akademik Yılı Güz Döneminde SBE 601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği Dersi HUZEM üzerinden çevrimiçi yürütülecektir ve ders videoları, okuma materyalleri ekle-sil haftasından sonra sürekli olarak erişime açılacaktır. Dersler yüklenmiş videolar üzerinden asenkron olarak takip edilebilecektir.

  Sınavlar yüz yüze yapılacaktır. Sınav tarihleri ve yerleri sınavdan önce duyurulacaktır.

  Lütfen www.deontoloji.hacettepe.edu.tr ve www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr adresinden duyuruları takip ediniz. Ayrıca gerektiğinde dersleri takip ettiğiniz sistem üzerinden de duyuru yayınlanmaktadır, bu sistem üzerinden gelen duyurulara da dikkat ediniz.

  İyi çalışmalar dileriz.

  Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Ismayil Zulfugarov ve doktorant Aynura Pashayeva'nın 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezini ziyaretleriyle ilgili duyuruya ve fotoğraflara erişmek için tıklayınız.
 • Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan “Turkish Journal of Bioethical Reflections” yayın hayatına başlamıştır. Açık erişimli, ücretsiz ve çift-kör hakemli bir dergi olan Turkish Journal of Bioethical Reflections biyoetik alanında ve ilgili diğer alanlarda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları elektronik ortamda yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

  Turkish Journal of Bioethical Reflections biyoetik ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından Türkçe veya İngilizce hazırlanan bilimsel çalışmalar (araştırma makaleleri, derlemeler, vaka analizleri), editöre mektuplar, etkinlik sunumları, mevzuat değerlendirmeleri, söyleşiler, anı/edebiyat/eleştiri yazıları ve öğrenci görüşleri gibi çalışmalara yer vermektedir.

  Yılda iki sayı olarak "Turkish Journal of Bioethical Reflections” adıyla yayınlanacak dergimize Haziran ve Aralık sayıları için yayın kabulü başlamış olup erişim dergipark.org.tr/tr/pub/bioref adresinden sağlanabilmektedir.
 • UNESCO Uluslararası Biyoetik Ağı Türkiye Biriminin (Turkish Ethics Unit of the International Network-UNESCO Chair in Bioethics at the Hacettepe University Medical School) ve H.Ü. Biyoetik Merkezinin ortak yayını olan Newsletter of the UNESCO "REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY", Aralık 2021 sayısı ile sizlerle buluşuyor.

  Keyifli okumalar dileriz. 

  Saygılarımızla.

  "REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY"
  Aralık 2021, Cilt 4, Sayı 2
  .

 

 • UNESCO Uluslararası Biyoetik Ağı Türkiye Biriminin (Turkish Ethics Unit of the International Network-UNESCO Chair in Bioethics at the Hacettepe University Medical School) ve H.Ü. Biyoetik Merkezinin ortak yayını olan Newsletter of the UNESCO "REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY", Haziran 2021 sayısı ile sizlerle buluşuyor.

  Keyifli okumalar dileriz. 

  Saygılarımızla.

  "REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY"
  Haziran 2021, Cilt 4,Sayı 1.Duyuru Arşivi için TIKLAYINIZ...

Tıp Tarihi Öğrenci Topluluğunun web sayfası için TIKLAYINIZ

 

deontoloji@hacettepe.edu.tr