ARŞ. GÖR. ÇAĞRI ZEYBEK ÜNSAL

Geri Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdari Görevi:
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi
Tel: 312 - 305 43 61
Faks: 312 - 310 05 80
E-posta: cagri.zunsal@hacettepe.edu.tr
 

 

 

 

 

Kısa Özgeçmiş:

1981 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2004 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Ankara Barosu’nda avukatlık stajını tamamladı. 2010 yılına kadar aktif olarak avukatlık yaptı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Bilişim Hukuku yüksek lisansını 2012 yılında tamamladı. 2013 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimine başladı.

Eğitim Bilgileri:
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Doktora Öğrencisi
Eylül 2013- Devam ediyor
Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Derecesi
Şubat 2011- Temmuz 2012
Başkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk
Hukuk Lisans Derecesi
Ekim 1999- Ağustos 2004
Özel Ayşeabla Koleji, Türkçe- Matematik Bölümü
İlkokul-Ortaöğretim ve Lise Eğitimi
Eylül 1987-Haziran 1999
Yabancı Diller:
İngilizce
YDS 2013 Sonbahar Dönemi: 80 (B)
Özel Ayşeabla Koleji, 1990-1999, İleri Seviyede

Almanca
Özel Ayşeabla Koleji, 1992-1994, Başlangıç


Mesleki Deneyim:
Projelerde Yaptığı Görevler:
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD),Üniversiteler arası Uluslararası Yatırım
Andlaşmaları Haritalama Projesi- Araştırmacı
Şubat 2014- Mayıs 2014
Ocak 2013- Mayıs 2013
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Stajyer Avukat
Şubat 2006- Mayıs 2006


Yayınlar:
A. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1. Zeybek Ünsal Ç, Google’ ın Yeni Gizlilik Politikası- Google Inc. Tarafından 1 Mart 2012 Tarihinde
Yayımlanan Politikasının Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri ile Uyumluluğu ve Avrupa Birliği’ nin
95/46/ EC Sayılı Veri Koruma Direktifi Açısından Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013; 3(1): 99-124

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan (Proceedings) bildiriler:
B.1. Zeybek Ünsal Ç, Karahancı O. N, Ersoy M, Hayırlıdağ M, Öztoprak Ü.Y, Örnek Büken N. Sağlık
Bakanlığı’ nın Hazırladığı “Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
Taslağı” Hakkında. 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, 23-26 Eylül 2014, Van. 6.
Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi Bildiri Özeti Kitabı, 179-180, (sözlü bildiri)
B.2. Zeybek Ünsal Ç, Örnek Büken N, El- Kanun Fi’t Tıbb’ın 1000. Yılında İbn-İ Sina’nın Milliyeti İle
İlgili Devam Eden Tartışmalar Hakkında…, 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi,
23-26 Eylül 2014,Van. 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi Bildiri Özeti Kitabı,181-
183, (sözlü bildiri)


Üyelikler:

Türkiye Biyoetik Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara Barosu,ISOC (Internet Society)