KURUMUMUZDA ÇALIŞANLAR

Arş. Gör. Dr. Celalettin GÖÇKEN

a

 

1982 K.Maraş doğumlu olup ilk ve ortaöğrenimini aynı şehirde tamamladı. 2010 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Hakkâri/Yüksekova Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde acil servis hekimi olarak çalıştı. Eylül 2012’de HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı ve bu görevde Kasım 2017 tarihine kadar çalışmıştır. Haziran - Ağustos 2014 tarihlerinde Yale Üniversitesi Disiplinlerarası Biyoetik Merkezi'nde bulundu.
Eylül 2012'de başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. Dr. GÖÇKEN'in akademik ilgi alanları: klinik etik, etik kurullar, bireysel etik danışmanlık...

 

Öğr.Gör.Dr.Aslıhan AKPINAR

a

 

Dr. Aslıhan Akpınar (Tıp Tarihi ve Etik Bilim Doktoru) 1977 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1998 yılında Uludağ Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda 2005 yılında bilim uzmanı, 2010 yılında bilim doktoru unvanını aldı ve 2004-2011 yılları arasında bu bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 25 Mayıs 2012 ile 16 Aralık 2015 tarihleri arasında HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Dr.Akpınar, 16 Aralık 2015 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'na naklen atanmıştır.

 

 

 

Arş.Gör.Dr.Muhammet Fethullah ARSLAN

a

1985 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu Ankara’da, ortaokulu Afyon’da ve liseyi Gaziantep’te tamamladı. Sonrasında yerleştiği Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2010 yılında mezun oldu. 2,5 yıl Karabük’ün Yenice ilçesinde Acil servis hekimliği yaptı. Deniz Kuvvetleri’nde Yedek Subay olarak askerliğini bitirdikten sonra, ÖYP kapsamında Hacettepe Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'na 14 Mayıs 2014 tarihinde araştırma görevlisi olarak atandı. Dr.Arslan, 23 Ekim 2015 tarihinde ÖYP Programı'ndan ayrılmıştır.

 

 

 

Prof.Dr.Erdem AYDIN (Anabilim Dalı Kurucu Öğretim Üyesi)

E-posta: edmaydin@gmail.com

1960 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli yer ve görevlerde hekimlik yaptı. 1994 yılında Deontoloji ve Tıp Tarihi uzmanı, 1997 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör oldu.

1994 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Deontoloji ve Tıp tarihi Anabilim Dalı”nı kurarak 1998’e kadar bu Üniversitede görev yaptı. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Deontoloji, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı”nın kuruluşunu gerçekleştirerek emekli olduğu 18 Nisan 2011 tarihine kadar anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı.