Arş. Gör. Dr. Celalettin GÖÇKEN

Geri Dön

İdari Görevi:
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Tel: 312 - 305 43 61
Faks: 312 - 310 05 80
E-posta: celalettingocken@yahoo.com

 

Kısa ÖZGEÇMİŞ

1982 K.Maraş doğumlu olup ilk ve ortaöğrenimini aynı şehirde tamamladı. 2010 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Hakkâri/Yüksekova Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde acil servis hekimi olarak çalıştı. Eylül 2012’de HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Haziran - Ağustos 2014 tarihlerinde Yale Üniversitesi Disiplinlerarası Biyoetik Merkezi'nde bulundu.

Eylül 2012'de başladığı doktora eğitimine devam etmektedir.

Dr. GÖÇKEN'in akademik ilgi alanları: klinik etik, etik kurullar, bireysel etik danışmanlık...

 

 

Katıldığı Bilimsel Etkinlikler

  1. Kongreler

  1. Anayasa ve Avrupa Biyotıp Sözleşmesi Çerçevesinde Tıbbi Müdahelerden Kaynaklanan Sorunlar Kongresi 30 Kasım.2013 ANKARA
  2. 4.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi 12-15 Kasım 2013 İSTANBUL
  3. 8.TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu 1-3 Kasım 2013 ANKARA
  4. 2.Uluslararası/ 12.Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi. 10-13 Aralık 2012 İSTANBUL
  5. Değişen Dünyada Biyoetik Türkiye Biyoetik Derneği 7. Kongresi 12-13 Ekim 2012 İSTANBUL
  6. 4th ISCAA / 14.Ulusal Anatomi Kongresi 28 Haziran- 1 Temmuz 2012 ANKARA


 

Katıldığı Seminer, Panel, Kurs ve Toplantı ve Konferanslar

20.Eyl.12

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ

YÜKSEL NORAS KONFERANS SALONU

03.Ara.12

KLİNİK ARAŞTIRMALARA GİRİŞ EĞİTİMİ

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ YEŞİL SALON

01.Şub.13

BİLİM, TOPLUM, ETİK VE BİYOETİK PANELİ-HÜBAM

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ YEŞİL SALON

11.Şub.13

ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SERTİFİKASYON EĞİTİMİ

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ

06.Mar.13

KÜRTAJI TARTIŞIYORUZ-HÜKSAM PANELİ

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ YEŞİL SALON

07.Mar.13

OSTEOARTRİTLİ YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM-AÜTF TEST TOPLANTILARI

AÜTF FUAT AZİZ GÖKSEL KİTAPLIĞI

12.Mar.13

ULUSLAR ARASI EĞİLİMLER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERİN BİLİMSEL ÇIKTILARI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ M SALONU

14.Mar.13

HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL SORUNLAR-HACETTEPE TEKNOKENT KLİNİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ YEŞİL SALON

22.Mar.13

YOĞUN BAKIM KAYNAKLARININ PAYLAŞIMINDA ADALET-ANABİLİM DALI SEMİNERİ

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ S SALONU

28.Mar.13

ÜNİVERSİTEDE CİNSEL TACİZ-HÜKSAM PANELİ

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ

16.Nis.13

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ KIRMIZI SALON

18.Nis.13

YENİ DÜNYADA GENÇ BİR AKADEMİSYEN-AÜTF TEST TOPLANTILARI

AÜTF FUAT AZİZ GÖKSEL KİTAPLIĞI

19.Nis.13

MEKANIN CİNSİYETİ-ANABİLİM DALI SEMİNERİ

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ S SALONU

26.Nis.13

İNSANI TEMEL ALAN TIP ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE TIP VE RESİM SANATI-HÜBAM KONFERANSI

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ KIRMIZI SALON

02.May.13

TÜRK-AMERİKAN TIP HUKUKU VE ETİĞİ SEMPOZYUMU

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ

08.May.13

KLİNİK, ETİK, KÜLTÜREL VE HUKUKİ YÖNLERİYLE YAŞAMIN SONUNA İLİŞKİN KARARLAR TOPLANTISI-HÜBAM

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ KIRMIZI SALON

09.May.13

EVRİM TEORİSİNİN DOĞUŞU-AÜTF TEST TOPLANTILARI

AÜTF FUAT AZİZ GÖKSEL KİTAPLIĞI

13.May.13

ROLE OF LIFE SCIENCES IN A CHANGING WORLD

HÜ KÜLTÜR MERKEZİ S SALONU

17.May.13

MODERN TIBBIN OSMANLI İMPARATORLUĞU'NA GİRİŞİ-ANABİLİM DALI SEMİNERİ

KABAKÇI KONAĞI

28.Haz.13

FEMİNİST BİYOETİK YAKLAŞIMLAR-ANABİLİM DALI SEMİNERİ

ULUCANLAR CEZAEVİ KÜLTÜR MERKEZİ

16.Eyl.13

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ

HÜTF KONFERANS-2

DEĞİŞEN YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK KURULLAR

ITHENTICATE KURSU

FARMAKOEKONOMİ SEMİNERİ

 

Verdiği Seminerler
Ahlak Normları - 29 Nisan 2013


Üyelikler
Türkiye Biyoetik Derneği