Dr.Tarık ErenYILMAZ (MD)

Geri Dön

1985 Van doğumlu olup ilk ve ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. 2004 yılı Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunu olup aynı yıl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladı. 2010 yılında Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2006-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni de okuyarak ikinci lisansını tamamladı. 2010 yılında Van Gevaş Güzelkonak Sağlık Ocağı’na atandı. Ayrıca 2010-2012 yılları arasında Van Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi Tabipliği, Van 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Hekimliği ve Van 112 Komuta Kontrol Merkezi Danışma ve Sorumlu Hekimliği görevlerini yürüterek mecburi hizmetini tamamladı. Bu süre zarfında 2011 Van Depremini yaşadı ve bu afette Van 112 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi olarak aktif görev yaptı. 2012 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği’nde Uzmanlık eğitimine başlamış olup halen bu görevde bulunmaktadır. 2014’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda Doktora öğrencisi olarak öğrenim görmekte ve eş zamanlı olarak Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde Afet Yönetimi Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Katıldığı Kongreler

 1. 1.Ankara  Aile Hekimliği Kongresi  Mart 2012 ANKARA
 2. 6. Aile Hekimliği Güz Okulu Eylül 2012 ANTALYA
 3. 3. Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu Ekim 2012 ANKARA
 4. 2.Ankara Aile Hekimliği Kongresi Mart 2013 ANKARA
 5. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu Eylül 2013 ANTALYA
 6. 3.Ankara Aile Hekimliği Kongresi Mart 2014 ANKARA
 7. 19. WONCA Avrupa Aile Hekimliği Kongresi Temmuz 2014 PORTEKİZ LİZBON
 8. 8.Aile Hekimliği Güz Okulu Eylül 2014 ANTALYA

Katıldığı Kurullar ve Aldığı Ödüller

 1. 13.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi ANTALYA
 2. Aile Hekimliği 6.Güz Okulunda “Ankara’daki Aile Hekimlerinin Mesleki Tatmin ve Tükenmişlik Durumlarının Değerlendirilmesi” adlı Sözel Bildiride İkincilik Ödülü ANTALYA

Aldığı Sertifikalar

 1. Westminster Üniversitesi Sertifikalı Dil Eğitimi 2000 İngilizce İleri düzeyde Londra
 2. Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) Sertifikası 2011
 3. Çoçuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Sertifikası 2011
 4. Aile Danışmanlığı Sertifikası 2012 (100 saat teorik+ 50 saat süpervizyon eğitimi)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  • TAHUD Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği
  • Kanıta Dayalı Tıp Derneği