LİSANS PROGRAM TANITIMI


Anabilim Dalımızın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Lisans Düzeyinde Verdiği Etik Dersleri (1-3 Kasım 2013 tarihinde 8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur)

Anabilim Dalımız 1998 yılında kurulmuş ve aynı yıl lisans eğitimine ilk üç yılda 10’ar saatlik derslerle başlanmıştır. Dördüncü yıl genel cerrahi stajlarında iki saatlik cerrahi etik dersleri eklenmiştir. Ayrıca 2004-2005 akademik yılından itibaren Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı tarafından başlatılan İyi Hekimlik Uygulamalarının temel bileşenlerinden biri olan “Etik ve Profesyonel Değerler” oturumlarında da tıp etiğinin temel konuları yer almaktadır.


Bologna sürecine geçiş çalışmalarıyla birlikte 2013-2014 akademik yılında gerçekleştirilmek üzere eğitim programında değişiklikler yapılmış, lisans eğitiminde zorunlu derslerin bir kısmı azaltılmış bununla birlikte yeni seçmeli dersler ve stajlar eklenmiştir.


HÜTF’nde verilen Tıp Tarihi ve Etik Derslerinin amacı öğrencilerin, geleneksel tıbbın hasta merkezli değerlerini tanımasını, saygılı ve insani hasta bakıma hazırlanmasını, araştırma ve tartışma yoluyla yaşamın tüm evrelerindeki tıbbi uygulamalarda ve araştırmalarda sık karşılaşılan etik konu ve sorunları, korunacak etik değerleri ve uygun çözüm yöntemlerini tanımasını, gelişen teknolojinin sağlık bakımda yarattığı ve yaratabileceği sorunları fark etmesini, etik çatışmaların çözümünde ilgili tüm taraflarla aktif ilişki içinde rol almasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için Anabilim Dalımız tarafından lisans düzeyinde verilen derslere lisans programından ulaşabilirsiniz.

 

DÖNEM 1

Zorunlu

Tıp Tarihi

10 saat

   
Seçmeli

2013-…

Biyoetik ve Sinema

16 Hafta

2013-2014

Bilim Felsefesi ve Tarihi

16 Hafta

 

DÖNEM 2

Zorunlu

Tıp Etiği

9 saat

Seçmeli

2013-…

Sinemada Hekim Temsilleri

16 Hafta

 

DÖNEM 3

Zorunlu

Klinik Etik

8 saat

Seçmeli

2017-…

Savunmasız/Örselenebilir Gruplar ve Biyoetik

16 Hafta

2013-2014

Tıpta Sınırlı Kaynakların Adil Dağıtımı

16 Hafta

 

DÖNEM 4

Zorunlu

2013-2014
2014-2015
2015-2016

Cerrahi Etik

2 saat
1 saat
1 saat

 

DÖNEM 5

Seçmeli

2013-…

Klinik Etik Vaka Analizi Stajı

16 Hafta

2013-…

Araştırma ve Yayın Etiği Stajı

16 Hafta