Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı

Geçmiş Etkinlikler

Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi'nin imzalanmasının 20. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezi ve UNESCO Ağı Türkiye Biyoetik Birimi (Haifa) işbirliği ile 4 Aralık 2017 tarihinde bir panel düzenlenmiştir. "Yirminci Yılında Oviedo İnsan Hakları ve Biyotıp  Sözleşmesi” başlıklı toplantıda kısa adı ile Oviedo Sözleşmesi'nin farklı disiplinler biraraya getirilerek Türkiye açısından durumu tartışılmıştır.

FOTOĞRAFLAR