Haberler

UNESCO Uluslararası Bİyoetik Ağı Türkiye Birimi 1 Aralık 2016 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda kurulmuştur. UNESCO Biyoetik Kürsüsü (Haifa) tarafından kuruluşu onaylanan Uluslararası Biyoetik Ağı Türkiye Birimi, biyoetik ve sağlık hukuku alanında ilgili paydaşları biraraya getirerek çeşitli faaliyetler yürütmeyi hedeflemektedir.

Birimimizin yürüttüğü faaliyetleri de içeren UNESCO Biyoetik Kürsüsü (Haifa) tarafından yayımlanan Newsletter “Bioethical Voices”'ın sayılarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Newsletter “Bioethical Voices”' 14. sayı / Ağustos 2018

Newsletter “Bioethical Voices”' 13. sayı / Nisan 2018

Yürütme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN, MD, PhD 
Hacettepe University Faculty of Medicine, 
Head of Department of the Medical Ethics & Medical History
Director of Hacettepe University Bioethics Center
Vice Chair of Turkish National Commission for UNESCO Bioethics Committee

Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Biology
Chair of Turkish National Commission for UNESCO Bioethics Committee

Prof. Dr. Şefik GÖRKEY
Marmara University Faculty of Medicine
Head of Department of Medical History and Ethics

Assist. Prof. Dr. Halil TEKİNER, PhD, MSc Pharm, BSc 
Erciyes University, Faculty of Pharmacy
Head of Department of the History of Pharmacy & Ethics

Assist. Prof. Dr. Önder İLGİLİ, MD, PhD
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Ethics & Medical History

Assist. Prof. Dr. Müge DEMİR, PhD
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Ethics & Medical History

Lecturer, Şükrü KELEŞ, PhD
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Ethics & Medical History

Res. Asst. Çağrı ZEYBEK ÜNSAL, LLM, PhD Candidate 
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Ethics & Medical History

Res. Asst. Onur Naci KARAHANCI, MD, PhD Candidate  
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Ethics & Medical History

Res. Asst. Arif Hüdai KÖKEN, MD, PhD Candidate  
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Ethics & Medical History