PROJELER
  1. TRAMS Projesi Training and Mentoring of Science Shops (TRAMS) Project (Framework 6 Project), Türkiye’de “Science Shops” olusturulması konusunda arastırma yürütücüsü.. Proje’nin Türkiye ayagı yürütücüsü.
  2. Odabası AB, Buken NO Aydınlatılmıs Onam ve Yasamın Sonunda Alınan Etik Kararlar- Hacettepe Örnegi (Informed Consent and Ethical Decision Making in the end of life: Hacettepe Example), Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (Journal of Medical Sciences, Ekim 2009; 29(5): 1041-54)
  3. Aydın E. Sayek İ. Karaagaoglu E. Büken NÖ. Hekimlerin Etik Bilgi ve Farkındalıkları, Tutum Arastırması. H.Ü. Bilimsel Arastırma Birimi (BAB) tarafından (H.Ü. Arastırma Fonu ) desteklenmistir. Proje arastırmacısı, Mart 2005. Aydın E. Sayek I. Karaagaoglu E. Büken NÖ. “HÜTF Klinisyen Hekimlerinin Etik Bilgi ve Farkındalıkları“, Hacettepe Tıp Dergisi, Cilt: 37, Sayı: 2, Haziran 2006: 98–115.
  4. Oguz NY, Tepe H, Büken NÖ., Kucur D. Biyoetik Terimleri Sözlügü; Sözlük çalısması, TFK. (Türkiye Felsefe Kurumu) Biyoetik Seksiyonu destegiyle yürütülmüs ve yayınlanmıstır. Proje arastırmacısı, Ankara, 2005.
  5. Sağlıklı ve Sürdürülebilir Beslenme "Yeni" Girişimleri için Bilim Temelli Program Oluşturma Projesi : http://www.inprofood.eu/