LİSANSÜSTÜ PROGRAMI

Tıp Etiği ve Tarihi doktora programının amacı: Biyoetik, sağlık etiği, tıp etiği, klinik etik ve tıp tarihi alanlarına özgü sorunları tanımlayabilen ve teknolojik gelişmeler karşısında ortaya çıkabilecek yeni konuları öngörebilen,  yorumlayabilen, önleyebilen, çözebilen ve çözümü konusunda danışmanlık verebilen; ilgili konularda özgün, gerektiğinde disiplinler arası ve/veya uluslararası araştırmalar tasarlayabilen, yürütebilen, yorumlayabilen, raporlayabilen, araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun biçimde sözlü ve yazılı olarak sunabilen; ilgili alanlarda ihtiyaç analizi yaparak her düzeye uygun eğitim programları oluşturup yürütebilen nitelikli ve yetkin bilim doktorları yetiştirmektir.

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı'na Başvuru Koşulları: ALES Sayısal veya Eşit Ağırlık Puan Türünde 60 ve üzeri almak, Yabancı Dil Puanı en az 60 olmak.

Hacettepe Üniversitesinin Bologna süreci kapsamında yaptığı güncellemeler ile Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programımız gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda 2013-2014 Öğretim Yılı itibariyle doktora programımız yeni haliyle uygulanacaktır.

Doktora programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Doktora programının tanıtımı için tıklayınız.

Tıp Etiği ve Tarihi doktora programının geçmiş yıllarda açılan dersleri için tıklayınız.

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2018-2019 Güz Döneminde Açılan Dersler:

DOKTORA DERSLERİ (SEÇMELİ)

Tıp Etiği ve Tarihi doktora programı kapsamında, anabilim dalımızca açılması planlanan seçmeli derslerin listesi aşağıdadır. Öğrenciler - danışmanlarının onayı ile - başka anabilim dallarından, ilgi alanlarına yönelik dersler alabilirler.

Dersler ile ilgili ayrıntılı bilgi için ders başlıklarına tıklayınız.