LİSANSÜSTÜ PROGRAMI

Tıp Etiği ve Tarihi doktora programının amacı: Biyoetik, sağlık etiği, tıp etiği, klinik etik ve tıp tarihi alanlarına özgü sorunları tanımlayabilen ve teknolojik gelişmeler karşısında ortaya çıkabilecek yeni konuları öngörebilen,  yorumlayabilen, önleyebilen, çözebilen ve çözümü konusunda danışmanlık verebilen; ilgili konularda özgün, gerektiğinde disiplinler arası ve/veya uluslararası araştırmalar tasarlayabilen, yürütebilen, yorumlayabilen, raporlayabilen, araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun biçimde sözlü ve yazılı olarak sunabilen; ilgili alanlarda ihtiyaç analizi yaparak her düzeye uygun eğitim programları oluşturup yürütebilen nitelikli ve yetkin bilim doktorları yetiştirmektir.

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı'na Başvuru Koşulları: ALES Sayısal veya Eşit Ağırlık Puan Türünde 60 ve üzeri almak, Yabancı Dil Puanı en az 60 olmak.

Hacettepe Üniversitesinin Bologna süreci kapsamında yaptığı güncellemeler ile Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programımız gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda 2013-2014 Öğretim Yılı itibariyle doktora programımız yeni haliyle uygulanacaktır.

 

Anabilim Dalımızın Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü Düzeyde Verdiği Etik Dersleri

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2017-2018 Bahar Dönemi'nde Açılan Dersler:

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2017-2018 Güz Dönemi'nde Açılan Dersler:

 • TET 710 Türk Tıp Tarihi

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2016-2017 Bahar Dönemi'nde Açılan Dersler:

 

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2016-2017 Güz Dönemi'nde Açılan Dersler:

 

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2015-2016 Bahar Dönemi'nde Açılan Dersler:

 • Biyoetik
 • Düşünce ve Bilim Tarihi
 • Tarih Metodolojisi
 • Seminer 1 (Tıp Etiği Semineri )
 • Osmanlıca 2

 

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2015-2016 Güz Dönemi'nde Açılan Dersler:

 • Tıp Etiği
 • Araştırma ve Yayın Etiği
 • Osmanlıca 1

 

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2014-2015 Bahar Dönemi'nde Açılan Dersler:

 • Tarih Metodolojisi
 • Klinik Etik
 • Tıp Tarihi
 • Sağlık Hukuku
 • Seminer 2 ( Tıp Tarihi Semineri )

 

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2014-2015 Güz Dönemi'nde Açılan Dersler:

 • Biyoetik
 • Düşünce ve Bilim Tarihi
 • Araştırma ve Yayın Etiği
 • Palyatif Bakım Etiği

 

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2013-2014 Bahar Dönemi'nde Açılan Dersler:

 • Tıp Etiği
 • Türk Tıp Tarihi
 • Seminer 1 (Tıp Etiği Semineri )
 • Osmanlıca 2
 • Genetik ve Biyoetik

 

Doktora programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız

DOKTORA DERSLERİ (SEÇMELİ)

Tıp Etiği ve Tarihi doktora programı kapsamında, anabilim dalımızca açılması planlanan seçmeli derslerin listesi aşağıdadır. Öğrenciler - danışmanlarının onayı ile - başka anabilim dallarından, ilgi alanlarına yönelik dersler alabilirler.

Dersler ile ilgili ayrıntılı bilgi için ders başlıklarına tıklayınız.

 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SEF 665 SAĞLIK EKONOMİSİ VE SAĞLIK FİNANSMANI AÇISINDAN BİYOETİK

Ders içeriği için başlığa tıklayınız...

 

SOS 647 FEMİNİST BİYOETİK

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları tezli yüksek lisans dersi olarak ilk defa 2012-2013 öğretim yılında açılacak 3 kredilik bir derstir. Dersin sorumlusu Prof. Dr. Nüket Örnek Büken'dir. Ders içeriği için başlığa tıklayınız...

 

ADLİ BİLİMLERDE ETİK

Ders içeriği için başlığa tıklayınız...