Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
İLETİŞİM

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Asma Kat

06100 Sıhhiye / Ankara

Tel

+90 (312) 305 43 61

Belgeç (faks)

+90 (312) 305 10 98

E-posta deontoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.deontoloji.hacettepe.edu.tr