KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ VE KLİNİK ARAŞTIRMA BAŞVURU DOSYALARININ ETİK KURULLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ KURSU

13-14 ARALIK 2014