Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
BÖLÜM FAALİYETLERİ

 

Bölümümüz Doktora Öğrencileri; Deniz Say Şahin ve Tarık Eren Yılmaz'ın

Doktora Yeterlilik Sınavı

 

 

 

Bölümümüz Araştırma Görevlileri; Çağrı Zeybek ÜNSAL, Dr.Onur Naci KARAHANCI ve Dr.Mustafa HAYIRLIDAĞ'ın

Doktora Yeterlilik Sınavı