Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
PROF.DR.NÜKET ÖRNEK BÜKEN (ANA BİLİM DALI BAŞKANI)

Geri Dön

İdari Görevi:
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı
Tel: 312 - 305 30 62
Faks: 312 - 310 05 80
E-posta: buken@hacettepe.edu.tr
Pub Med Yayınları

ULAKBİM-Türk Tıp Veri Tabanı yayınları

Researchgate

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken (Tıp Doktoru, Deontoloji -Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Bilim Doktoru)

1967 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı Fakülte’nin Tıp Tarihi ve Deontoloji bölümünden doktora (PhD) diplomasını 2000 yılında aldı. 2001- 2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji - Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2004 - 2005 yılında Yale Üniversitesi’nde “Interdisipliner Bioethics Project” ve Yale Üniversitesi History of Medicine bölümünün etkinliklerine katıldı. 2005 tarihinde Doçent, 2010 yılında Prof. oldu.

Halen HÜTF Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. AÜ Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrenciliğinde 2. Yılındadır. HÜ Hayvan Etik Kurulu, HÜ Senato Etik Kurulu ve HÜ Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu üyesidir. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi üyesidir.

Dr. Nüket Örnek Büken’in başlıca akademik ilgi alanlarını ve çalışma konularını şunlar oluşturmaktadır: Klinik İlaç Araştırmalarının Etik Yönleri, Hasta ve Denek Hakları, Tıpta Kötü Uygulamalar, Araştırma Etiği, Tıp Etiği Eğitimi, Tıpta İletişim ve Hekim-Hasta İletişimi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sorunları.

Evli ve 2 çocuk annesidir.

Ayrıntılı bilgi için başlıkları tıklayınız...
ÖZGEÇMİŞ
ESERLER