Dr. Öğr. Üyesi Önder İLGİLİ

Geri Dön

İdari Görevi:
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 312 - 305 43 61
Faks: 312 - 310 05 80
E-posta: ilgili@hacettepe.edu.tr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için başlıkları tıklayınız...
ÖZGEÇMİŞ

Etik Kurul/Komisyon Görevleri:

Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulu, 17/01/2018 - Günümüz

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, 10/02/2014 - Günümüz