Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
Öğr. Gör. Dr. ŞÜKRÜ KELEŞ

Geri Dön

 

İdari Görevi:

 

Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi

Tel: 312 - 305 43 61
Faks: 312 - 310 05 80
E-posta: sukrukeles@hacettepe.edu.tr 
 
 

 

 

 

 

 
 
ÖZGEÇMİŞ