Öğr. Gör. Dr. ŞÜKRÜ KELEŞ

Geri Dön

İdari Görevi:
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi
Tel: -
Faks: -
E-posta: sukrukeles@hacettepe.edu.tr